Học tập kinh nghiệm quản lý ký túc xá

BQL ký túc xá HVCB đi giao lưu kinh nghiệm quản lý ký túc xá ở một số trường.

Tuyển cộng tác viên ký túc xá

Để chuẩn bị cho hoạt động của ký túc xá HVCB, chúng mình đang tìm kiếm đồng đội, xin chào mừng các bạn tham gia.