VĂN PHÒNG BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Trụ sở:  324 Chu Văn An, P.12, Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại:  (028) 22437830 - Fax: (028) 38412495
Email:  kytucxa@hcmca.edu.vn
Website:  http://hocviencanbo.hochiminhcity.gov.vn/
Facebook:  no