28/07/2022 09:12:54 - admin


Để chuẩn bị cho hoạt động của ký túc xá HVCB, chúng mình đang tìm kiếm đồng đội, xin chào mừng các bạn tham gia.

 

😍Tiêu chuẩn cộng tác viên ký túc xá
1- Là sinh viên đang theo học tại Học viện Cán bộ, ưu tiên là cán bộ Đoàn thanh niên của Học viện Cán bộ, có phẩm chất chính trị tốt và có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao.
2- Có khả năng, năng lực để đáp ứng yêu cầu và chấp hành sự phân công của các Tổ chuyên môn của Ban quản lý ký túc xá (Tổ công tác sinh viên, Tổ Quản trị thiết bị, Tổ An ninh trật tự, Trạm y tế). 
3- Không vi phạm các quy chế, nội quy của Học viện Cán bộ Thành phố và các quy định của pháp luật. 

😍Quyền lợi
1- Được ưu tiên xét duyệt bố trí vào ở ký túc xá.
2- Được xét duyệt cộng điểm rèn luyện sinh viên và đoàn viên. 
3- Được cấp 01 bộ đồng phục của ký túc xá. 
4- Các chế độ ưu đãi khác theo sự quyết định của Ban quản lý. 

Đăng ký theo from: 
https://forms.gle/NYq4yg3Mn3F3SEbW6

Từ nay đến hết ngày 11/02/2023, sau đó sẽ tổ chức phỏng vấn các bạn đạt yêu cầu. 😍