14/07/2022 17:17:08 - admin


Diện tích 24,7 m2: 4.200.000 đồng/tháng (chưa bao gồm tiền điện + nước)

1. Tòa nhà  A - B - C: Tiêu chuẩn là loại phòng cơ bản 3 giường

2. Đối tượng xếp ở là: khu Nam - khu Nữ sinh viên.
                                             
3. Loại phòng: Cơ bản (tiêu chuẩn) gồm 3 giường 

Diện tích 24,7 m2: 4.200.000 đồng/tháng

4. Diện tích - Điều kiện cơ sở vật chất:

Phòng có công trình phụ khép kín, nhà vệ sinh, điện nước đầy đủ, giường tầng, quạt trần, Wifi. Máy lạnh (theo yêu cầu)

5. Phí nội trú và Tiện ích: 

- Phí nội trú: (có thông báo riêng).

- Khác: 20.000VNĐ/1 người/1 tháng.