14/07/2022 17:17:20 - admin


Loại diện tích 22,4 m2: 3.800.000 đồng/tháng; Loại diện tích 19,2 m2: 3.200.000 đồng/tháng; Loại diện tích 16,9 m2: 2.800.000 đồng/tháng (chưa bao gồm tiền điện + nước)

1. Tòa nhà  A - B - C: Tiêu chuẩn là loại phòng cơ bản 2 giường
 
2. Đối tượng xếp ở là: khu Nam - khu Nữ sinh viên.
                                             
3. Loại phòng: Cơ bản (tiêu chuẩn) gồm 2 giường 
 
Loại diện tích 22,4 m2: 3.800.000 đồng/tháng

Loại diện tích 19,2 m2: 3.200.000 đồng/tháng
 
Loại diện tích 16,9 m2: 2.800.000 đồng/tháng
 
 
4. Diện tích - Điều kiện cơ sở vật chất:
 
Phòng có công trình phụ khép kín, nhà vệ sinh, điện nước đầy đủ, giường tầng, quạt trần, Wifi. Máy lạnh (theo yêu cầu)
 
5. Phí nội trú và Tiện ích: 
 
- Phí nội trú: (sẽ có thông báo riêng). 
 
- Khác: 20.000VNĐ/1 người/1 tháng.