ccsKTX

Phần mềm quản lý toàn diện Ký túc xá ccsKTX

Chi tiết
image01

Quản lý sinh viên

Quản lý hồ sơ lưu trú, các loại phí phát sinh ...

Chi tiết

Thông tin cá nhân

Quản lý thông tin từng giường, hình ảnh sinh viên.
thông tin cá nhân, thông tin vào ra ký túc xá, các khoản thu).

Chi tiết
image01

Công thông tin KTX

Hỗ trợ đa giao diên PC, Mobile, tablet

Chi tiết

Index